PRIVĀTUMA POLITIKA

 •  Vispārējie nosacījumi.

  Privātuma politika reglamentē interneta veikala www.slapukas.lt klienta personas pamatdatu apkopošanu, apstrādāšanu un uzglabāšanas principus un kārtību.

  Apstrādājot klienta personas datus, mēs ievērojam 2016. g. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību, apstrādājot personas datus un par brīvu tādu datu kustību, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (turpmāk – "Regula"), Lietuvas Republikas personas datu juridiskās aizsardzības likumu (turpmāk – "PDJAL (ADTAĮ)"), Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu (turpmāk – "ESL (ERĮ)") un citus tieši piemērojamu tiesību aktu, kas reglamentē personas datu aizsardzību, nosacījumus, kā arī datus aizsardzības uzraudzības institūciju (Lietuvā – Valsts datu aizsardzības inspekcijas) norādījumus.

  Interneta veikalā www.slapukas.lt klients, norādot savus personas datus, piekrīt, ka slapukas.lt tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un normatīvajos aktos noteiktiem mērķiem, līdzekļiem un kārtībā.

  Personas datu apkopošana, apstrādāšana, aizsargāšana.

  Slapukas.lt personas datus apkopo konkrētiem formulētiem un likumīgiem mērķiem, godprātīgi, konfidenciāli. Personas dati ir uzglabājami ne ilgāk, kā to pieprasa LR likumi.

  Klienta personas dati (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese) apkopojami un apstrādājami iesniegtā pasūtījuma izpildei (izrakstīt faktūrrēķinus; organizēt preču piegādi; izpildīt citas pasūtījumā noteiktās saistības)

  Personas datu nodošana trešajām pusēm.

  Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām pusēm, tikai mērķu sasniegšanai.

  Personas datu iesniegšana vai atjaunošana.

  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un / vai atjaunot reģistrācijas formā iesniegto informāciju par to paziņojot informāciju nosūtot uz adresi info@slapukas.lt vai nododot pa telefonu +370 67060651.

  Datu apstrāde tiešiem tirgdarbības mērķiem.

  Tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu un vadoties pēc ESL (ERĮ), PDJAL (ADTAĮ) un Regulas nosacījumiem, Slapukas.lt Jums sūtīs interneta veikala  www.slapukas.lt jaunumus uz elektronisko pastu.

  Tiešiem tirgdarbības mērķiem Slapukas.lt apstrādā šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adreses.

  Klienta personas dati tiešiem tirgdarbības mērķiem ir uzglabājami līdz brīdim, kad klients iesniedz atteikumu saņemt tiešās tirgdarbības paziņojumus.

  Ja klients ir piekritis, ka Slapukas.lt var izmantot tā personīgo informāciju tiešiem tirgdarbības mērķiem, klients to var pārdomāt jebkurā laikā un par to paziņojot pa e-pastu info@slapukas.lt vai pa telefonu  +37067060651.

  Slapukas.lt informē, ka tam, lai varētu piedāvāt Jums pilnvērtīgus pakalpojumus mājas lapā www.slapukas.lt, Jūsu datorā (ierīcē) ierakstām informāciju (sīkfailus, angļu val. "cookies"). Ierakstīto informāciju izmantosim atpazīstot Jūs, kā iepriekšēju mājas lapas lietotāju, apkopojot mājas lapas apmeklētības statistiku. Jūs jebkurā brīdī varat pārskatīt, kādu informāciju (sīkfailus) ierakstam, un varat izdzēst daļu vai visus ierakstītos sīkfailus.

  Jums ir tiesības nepiekrist, ka tiktu ierakstīta un izmantota informācija (sīkfaili) Jūsu datorā (ierīcē), taču tādā gadījumā dažas mājas lapas funkcijas Jums var kļūt nepieejamas. Prezumējam, ka izmantojot interneta veikalu piekrītat tam, ka Jūsu datorā (ierīcē) tiktu ierakstīta informācija. Savu doto piekrišanu jebkurā brīdī varēsiet atsaukt, mainot savus interneta meklēšanas iestatījumus, vai vēršoties pie mums pa mājas lapā www.slapukas.lt norādītiem kontaktiem.

  Norāžu iesniegšana mājas lapā www.slapukas.lt.

  Mājas lapā var būt norādītas norādes uz trešo pušu interneta mājas lapām, uz normatīvajiem aktiem, kā arī norādes uz sociālajiem tīkliem. Apliecinām, ka trešo pušu mājas lapām, kuru norādes norādītas www.slapukas.lt, ir piemērojamas šo mājas lapu privātuma politikas un Sabiedrība neuzņemas atbildību par šo mājas lapu iesniegtās informācijas saturu, to darbību un to privātuma politiku nosacījumiem.

  Noteikumu maiņa un beigu nosacījumi.

  Slapukas.lt ir tiesības daļēji vai pilnīgi mainīt privātuma nosacījumus par to paziņojot interneta veikalā www.slapukas.lt. Turpmāka mājas lapas  www.slapukas.lt pakalpojumu izmantošana nozīmē šo noteikumu ievērošanu.

 • Abonējiet jaunumu vēstuli