Piegāde/Norēķināšanās veids

 •  Interneta veikalā "Slapukas.lt" varat norēķināties Jums ērtākā veidā:

  Ar pārskaitījumu;

  Ar maksāšanas karti;

  Ar skaidru naudu piegādes laikā;

  PIEGĀDE tiek veikta caur: (Venipak kurjers, TNT, Fedex kurjers) Piegāde: 2 darba dienu laikā visā Latvijā.

          

  Slapukas.lt apņemas Klientam preces piegādāt ne vēlāk kā 1–4 darba dienu laikā no apstiprinājuma par pasūtījuma izpildi izsūtīšanas Klientam. Tāds termiņās nav piemērojams tajos gadījumos, kad

  Slapukas.lt noliktavā nav nepieciešamo preču, bet Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Klients piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, bet Slapukas.lt

  apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus.

  Pasūtot preces, Klients apņemas norādīt preču piegādes vietu, izvēlēties preču piegādes laiku (norādot intervālu, ja norādīts) un personu, kura pieņems preces.

  Klients apņemas preces pieņemt pats. Tādā gadījumā, ja balstoties uz visiem Klienta iesniegtajiem datiem preces piegādājamas uz norādīto adresei, taču preces Klients nevar pats pieņemt, tam nav tiesību izteikt

  Slapukas.lt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

  Pasūtot preces Slapukas.lt interneta veikalā:

  Tās ērtā laikā piegādājamas caur kurjeru dienestu „Venipak”, t. i., darba dienās no 8:00 līdz 17:00;

  pieņemot preces, Klientam piedaloties kurjeram ir jāapskata sūtījuma iepakojums. Pamanot iepakojuma bojājumus, Klientam tas ir jāatzīmē sūtījuma pavadzīmē un jāuzraksta sūtījuma bojājuma akts;

  Slapukas.lt neuzņemas atbildību par sūtījuma vai tās daļas sabojāšanu, ja sūtījuma pieņemšanas laikā par to netika uzrakstīt sūtījuma pavadzīmē;

  tajos gadījumos, kad noteiktā laikā Klients preci pieņemt nevar, tas apņemas par to nekavējoties paziņot „Venipak” kurjeram pa tā telefona numuru.

  „Venipak” nosacījumi, lai piegādātu preces, netiek nodrošināti Klienta vainas dēļ vai esot no tā atkarīgiem apstākļiem, Klientam ir tiesības preces izņemt pašam ar „Venipak” atrunātā vietā. Citos gadījumos,

  Klientam trīs reizes neizņemot preci, prece atgriežama Slapukas.lt, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikus. Turklāt, Slapukas.lt visos gadījumos atbrīvojama no atbildības

  par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja preces Klientam nav piegādātas vai piegādātas ar nokavēšanos Klienta vainas dēļ vai esot no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

  Klientam ir nekavējoties jāinformē Slapukas.lt pa elektronisko pastu:

  Ja, saņemot Slapukas.lt apstiprinājumu par izsūtīto preci, 3 darba dienu laikā tas nesagaida piegādājamo sūtījumu;

  Tajos gadījumos, kad sūtījums tiek piegādāts sabojātā, saburzītā vai citādi nekārtīgā iepakojumā;

  Ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai ir neatbilstošs pasūtīto preču daudzums, nav pilnīga preču komplektācija, neatbilstošu apmēru vai izmēru preces.

  Visos gadījumos, kad kurjera piegādātais sūtījums iepakojumā ir sabružāts, slapjš vai citādi no ārpuses sabojāts, Klientam tas ir jānorāda (jāuzraksta piezīmes) kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes

  apstiprinājuma dokumentā vai par tādiem trūkumiem jāuzraksta atsevišķs akts. Tas Klientam ir jāizdara, piedaloties kurjeram. Tādas darbības neveicot, Klients nevar izteikt pretenzijas Slapukas.lt par preču

  bojājumiem, ja tādi bojājumi ir radušies iepakojuma sabojāšanas dēļ, par ko Klients nav norādījis sūtījuma piegādes apstiprinošā dokumentā.

  Tajos gadījumos, kad, pieņemdams preci Klients pamana, ka sūtījumā nav attiecīgās preču komplektācijas, tam par to ir nekavējoties jāinformē Slapukas.lt.

  Slapukas.lt atbrīvojams no atbildības par termiņu pārkāpšanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas ar kavēšanos Klienta vainas dēļ vai esot no Klienta atkarīgiem apstākļiem.

  Piegādājot preces Klientam kopā ar Slapukas.lt vai tā pilnvaroto pārstāvi Slēgtu A/S (UAB) „Venipak” ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un jāparaksta faktūrrēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma nodošanas-

  pieņemšanas dokuments. Klientam parakstot faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, uzskatām, ka sūtījums ir nodots atbilstošā stāvoklī.

  Slapukas.lt saglabā tiesības vienpusēji pēc apstākļiem nolemt, kādā veidā no šo Noteikumu 4. punktā norādītajiem veidiem Klientam piegādāt pasūtīto(-ās) preci(-es), bet Klients bez iebildumiem piekrīt šiem apstākļiem.

  Piegāde: 2 darba dienu laikā visā Latvijā. 

  Piegādes cena: 8 Euro.

 • Abonējiet jaunumu vēstuli