PRIVAATSUSPOLIITIKA

 •   Üldsätted

   1. Privaatsuspoliitika reguleerib veebipoe www.slapukas.lt kliendi isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ja korda.

   1.2. Töötleme kliendi isikuandmeid järgmistele määrustele ja dokumentidele tuginedes:    27. aprilli 2016. aasta EL määrus 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, direktiivi 95/46 / EÜ (edaspidi "määrus") kehtetuks tunnistamist; Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadus – ADTA; Leedu Vabariigi elektroonilise side seadus (edaspidi "ERRA") ja muud isikuandmete kaitset reguleerivate otseselt kohaldatavate õigusaktide sätted ning andmekaitse järelevalveasutuste juhised ( Leedus - Riiklik andmekaitseinspektsioon).

   1.3. E-poes www.slapukas.lt nõustub Klient oma isikuandmeid edastades, et neid hallatakse selle konfidentsiaalsuse poliitika ja õiguslike eesmärkide, vahendite ja protseduuride kohaselt.

   2. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine.

   2.1. Slapukas.lt kogub isikuandmeid spetsiaalselt määratletud seaduslikel eesmärkidel hoolikalt ja konfidentsiaalselt. Isikuandmeid ei säilitata rohkem kui on ette nähtud Leedu Vabariigi õigusaktides.

   2.2. Kliendi isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) kogutakse ja töödeldakse esitatud tellimuse täitmiseks (arvete väljastamine, kauba kohaletoimetamise korraldamine, muude tellimuses sätestatud kohustuste täitmine).

   3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.

  3.1. Müüjal on õigus edastada teavet kolmandatele isikutele ainult punkti 2.2 tähenduses. 

  4. Isikuandmete asendamine või ajakohastamine. 

  4.1. Kliendil on õigus registreerimisvormis toodud teavet igal ajal muuta või uuendada, teatades sellest e-posti teel info@slapukas.lt või helistades telefonil +370 67060651. 

  5. Andmehaldus otseturunduse eesmärkidel. 

  5.1. Ainult Kliendi eelneval nõusolekul ning järgides ERRA, ADTAI ja Reegleid, saadab Slapukas.lt teile uued pakkumised e-posti teel.

  5.2. Otseturunduse eesmärgil haldab Slapukas.lt järgmisi Kliendi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi ja e-posti aadress.

  5.3. Otseturunduse eesmärgil säilitatakse Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient keeldub otseturundusteatistest.

  5.4. Kui Klient on nõustunud sellega, et Slapukas.lt saab kasutada tema isiklikke andmeid otseturunduse eesmärkidel, võib Klient igal ajal ümber mõelda, teavitades sellest e-posti aadressile info@slapukas.lt või helistades telefonil +370 67060651. 

   6. Cookies.

  6.1. Slapukas.lt teatab, et saame teie arvutisse salvestada teavet (küpsiseid), et pakkuda teile suurepäraseid teenuseid veebisaidil www.slapukas.lt. Kasutame salvestatud teavet, et tuvastada teid kui saidi endist kasutajat saidi statistika kogumise eesmärgil. Saate igal ajal vaadata, millist teavet (küpsiseid) salvestate ja kustutada mõned või kõik salvestatud failid (küpsised). 

  7. Link veebisaidile www.slapukas.lt. 

  7.1. Veebisait võib sisaldada linke muudele veebisaitidele, õigusaktidele ja linke sotsiaalsetele võrgustikele. Pange tähele, et kolmandate osapoolte saitidel, milledel on lingid saidile www.slapukas.lt, kehtivad nende veebisaitide privaatsuseeskirjad ja Ettevõte ei vastuta nendel veebisaitidel pakutava teabe sisu, nende tegevuse ja privaatsuseeskirjade eest.

   8. Reeglite muutmine ja lõppsätted.

  8.1. Slapukas.lt-l on õigus privaatsustingimusi täielikult või osaliselt muuta, teatades sellest veebipoes www.slapukas.lt. Www.slapukas.lt teenuste edasine kasutamine tähendab nende reeglite järgimist. 

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES