Kuidas toimib GPS-jälgija?

Kuidas toimib GPS-jälgija?

GPS jälgimine on tänapäeval väga populaarne termin. Peaaegu normaalne, et inimesed jälgivad objekte, kasutavad GPS seadet oma transpordivahendi koha määramiseks või jälgivad oma marsruuti GPS rakenduses, nt Google Maps.

Kuid mida tähendab GPS jälgimine ja kuidas GPS-jälgija toimib? Selles artiklis esitatakse lai GPS jälgimise kirjeldus alates sellest, kui USA õhujõud lõid GPS süsteemi.

Mis on GPS?

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) võib defineerida kui suuna tuvastamise seadet, mis on tavaliselt paigaldatud sõidukile (sõiduki jälgimisseade), inimesele või varale. GPS, või Global Positioning System, kasutab satelliite GPS vastuvõtja asukoha tuvastamiseks maakera mistahes punktis. GPS satelliidid annavad andmed vastuvõtjasse, nt nutitelefoni, GPS jälgimisseadmesse või GPS navigatsioonisüsteemi.

GPS jälgimine on meetod, mis hõlmab millegi paiknemise täpse asukoha määramist või selle jälgimist. GPS jälgimisvahend on GPS komponent, mis kogub GPS signaale ja arvutab, näiteks transpordivahendi või jälgitava seadme koordinaadid Näiteks, jälgimissüsteemi võib paigaldada transpordivahendisse, mobiiltelefoni või mistahes GPS jälgimisele orienteeritud seadmesse; GPS võib olla paigaldatud nendesse seadmetesse alaliselt või ajutiselt.

Kuidas GPS jälgimisseade toimib?

Globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) toimingud kasutavad matemaatilist trilateratsiooni põhimõtet, mille ülaosas on kaks kategooriat : 2-D ja 3-D trilateratsioon. Selleks et GPS võiks sooritada matemaatilisi arvutusi, peab süsteem teadma vähemalt kahte aspekti. Esimene asi, mida peab teadma on praegune isiku, eseme või transpordivahendi või vara asukoht, mida jälgivad vähemalt kolm või rohkem satelliiti; teiseks peab määrama  kindlaks kauguse või voolu leviku jälgitava eseme ja jälgimispunkti vahel.

Sellel põhimõttel põhinevates matemaatilistes arvutustes kasutatakse valguse kiirusel levivaid raadiolaineid. Ärilisest seisukohast märgib GPS-seade tavaliselt iga eseme asukoha, kui see liigub ühest punktist teise. GPS seadmeid on kahte tüüpi. Üks säilitab salvestatud andmed GPS seadmes endas (passiivne jälgimine). Teine saadab salvestatud andmed regulaarselt tsentraliseeritud süsteemi läbi GPS seadme ruuteri (aktiivne jälgimine)

Mini GPS-jälgijad ja nende populaarsus

Nõndanimetatud mini GPS-jälgija on väga populaarne termin aktiivses globaalses positsioneerimissüsteemis (jälgimine reaalajas). Mini GPS-jälgijaid kasutatakse sageli, kui räägitakse turvarakendustest, nt jälgides last, kodulooma või transpordivahendit, nt veoautot, sõiduautot või jalgratast. Inimestele või koduloomadele ettenähtud mini GPS-jälgija peab olema mugav, kerge ja väiksemõõtmeline, sest seda on tarvis kanda. Jälgijad, mis kinnitatakse tavaliselt kodulooma kaelarihma külge, peavad olema ka veekindlad, kui koduloom viibib kaua väljas.

Mini GPS-jälgija on ideaalne kaitse varguse eest ja transpordivahendi jälgimiseks. Kasutades SIM kaarti ja kerget elektroonikat, peaks suurus jääma umbes seitsme-kaheksa sentimeetri piiridesse. Veoautodes võib mini jälgimisseadme paigaldada isegi tagalaterna sisse. Kui mini GPS-jälgija on integreeritud transpordivahendisse, väheneb tõenäosus, et jälgija avastatakse.

Suurus pole tähtsaim GPS komponent

Suurus pole tähtis, kuid üks tähtsamaid kvaliteedinäitajaid on jälgimisseadme aku tööaeg. Mida väiksem jälgimisseade, seda lühem on aku tööaeg. Kui jälgimisseade ei ole ühendatud ühegi toiteallikaga (inimese või kodulooma jälgimisseade), tuleb akut laadida. Kõik on erinev nende mini GPS jälgimisseadmetega, mis on integreeritud transpordivahendisse ja saavad toite autoakult.

  • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES